Omo N’Oba’s Birthday Greetings

Ma ne ivbie otu
Edo Global Organization, L’emwan do ya tue Erh’ima
Omo N’Oba N’Edo, Uku Akplokpolor
OBA EREDIUWA Oba oghe Oto Edo hia
Vbee ugie oghe ede ne Oba mwan gbae vbe ukpo iyenen vb’aye
Evbavba, Igie rue ghi fo vbe oto Edo
Domo, Ekuabor n’Olor, Imose gbe imose. Ologun,
Ugboriri oghe oto agbon hia Osanobua n’agbon,
Ma tuo, Egbebolozo a gha mion re; Rhunmwunda wee egbebolozor a mien itoto.
Alaghodaro, igho, omon, efe, egberhanmwen, Emwin-ke-‘mwin na ya yaen agbon hia, O re a gha mien vbe eghe rue. Ugha tor u ghi gbegie re!
Oba gha to ‘kpere, Ise!! Signed.
DR STEPHEN E.O.OGBONMWAN MBBS, M.Med, MFFP,MRCOG,FMCOG.FOUNDER & PRESIDENT
PRINCE FELIX OOMORODION GENERAL SECRETARY.
VETTED BY ALEX IGBINEWEKA OF GUOSA LA